Polski Interdyscyplinarny
Przegląd Naukowy

Polish Interdisciplinary Scientific Review

Od redakcji

Mamy zaszczyt zaprezentować Państwu elektroniczne wydanie Polskiego Interdyscyplinarnego Przeglądu Naukowego. To nowe wielojęzyczne czasopismo zostało powołane do życia przez Fundację ADD z siedzibą w Warszawie i wpisane na mocy postanowienia z 13 października 2021 r., do rejestru tytułów prasowych pod numerem PR21205.

Fundacja ADD od ponad siedmiu lat wspiera rozwój nauki polskiej poprzez realizację projektów w zakresie: mobilności akademickiej i naukowej, uczenia się przez całe życie, uczciwości akademickiej, promocji i umiędzynarodowienia nauki i szkolnictwa wyższego.

Nasz przegląd naukowy – to platforma służąca międzynarodowej wymianie poglądów z pogranicza dziedzin, co znajdzie swoje odbicie w prezentowanych w nim pracach. Chcemy być miejscem szeroko otwartym dla młodej kadry naukowej, której przedstawiciele chcieliby rozpocząć przygodę, związaną z publikowaniem swego dorobku.

Rada naukowa, powołana przez wydawcę – to grono szanowanych i znanych w świecie nauki osób, które poświęciły swój wysiłek i czas na praktyczną pomoc młodym naukowcom.

Serdecznie zapraszamy do lektury.

Nasze publikację

Numer 2 (01) 2022

Przyszłe publikację

 • marzec 2022Wokół nauk medycznych
 • maj 2022Wokół nauk ekonomicznych
 • lipiec 2022Wokół nauk politycznych
 • wrzesień 2022Wokół socjologii
 • październik 2022Wokół nauk pedagogicznych
 • grudzień 2022Wokół nauk prawnych

Wymogi
do materiałów

Uprzejmie prosimy o przygotowanie artykułów naukowych
według załączonych wytycznych redakcyjnych.
Znacząco ułatwi to skład materiałów do druku.

Skład redakcji

sekretarz redakcji
dr Elena Breslavskaia

redaktor naczelny
LL.D Bohdan Antoni
Prystupa-Trajda

redaktor naukowy
prof. dr hab. Vitalina Komirna

Rada Naukowa
 • prof. dr hab. Svitlana Fedulova
 • prof. dr hab. Olga Balueva
 • prof. dr hab. Veronika Khudolei
 • dr hab. Vladyslav Teremetskyi

 • redaktor językowy
  mgr Wiktoria Iwańczyk
 • dr hab. Ihor Diorditsa
 • dr Armenui Telestakova
 • dr Ivan Gavryliuk
 • dr Ruslana Melnykovych

 • skład i korekta
  mgr Zbigniew Wołynka